• гр. Долни чифлик ул.Камчия 7 тел:0899427466

ДОКУМЕНТИ:Общи условия-широколентов достъп до интернет

Технически изисквания към интерфейсите за свързване към мрежата

Приложение N5 към чл.38 от Общите изисквания при осъществяване обществени електронни съобщения

Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет Политики за защита на личните данни

Политика за поверителност на уеб сайта